Tarife și condiții

Tarife si conditii Inchirieri auto Targu Jiu

Ford Mondeo

30 EURO

Audi A4

22 EURO

Skoda Octavia

22 EURO

Peugeot 407

22 EURO

Peugeot 307

20 EURO

Fiat Albea

20 EURO

Dacia Logan

18 EURO

Opel Corsa

18 EURO

 

OBLIGATIILE PARTILOR (extras din contractul de inchiriere)

Drepturile si obligatiile Locatorului

Drepturile si obligatiile Locatorului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):
a) sa puna la dipozitia Locatarului, pentru efectuarea transportului pe intreaga durata a contractului, autovehiculul stabilit si care sa satisfaca cerintele standard pentru transporturile interne si internationale;
b) Locatorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. Locatorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac Locatarului incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la incheierea prezentului contract;
c) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

Drepturile si obligatiile Locatarului

Drepturile si obligatiile Locatarului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):
a) de a avea varsta de 21 ani impliniti, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce il inchireaza cu vechimea ceruta;
b) de a plati contravaloarea chiriei autovehiculului, odata cu preluarea acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, odata cu restituirea autovehiculului;
c) de a suporta costurile de intretinere si alte consturi suplimentare, conform prevederilor prezentului contract;
d) de a exploata in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;
e) de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;
f) de a suporta costul primei de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Cartea verde), in cazul in care autovehiculul pus la dispozitia Locatarului, urmeaza a fi folosit in trafic international;
g) de a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului, suportand sanctiunile pentru intarziere, conform prevederilor prezentului contract;
h) in cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora, Locatarul raspunde in solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata;
i) in cazul in care asiguratorul Locatorului acopera in totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este exonerat de raspundere civila, existand in sarcina sa raspunderea penala, in conditiile legii;
j) pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre Locatar/conducatorul autovehiculului organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre Locatar/conducatorul autovehiculului;
k) in cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate Locatarului/conducatorul autovehiculului;
l) sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligatia de a-l instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare; Daca Locatarul neglijeaza sa-l informeze pe Locator, va raspunde de prejudiciul suferit de Locator in urma neinstiintarii;
m) la incetarea perioadei de inchiriere, Locatarul va preda autovehiculul inchiriat, cu dotarile aferente catre Locator, si cu actele ce i-au fost inmanate.
n) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *